Stichting Innovatiepact Fryslân (IPF) is de Economic Board van Fryslân en bestaat uit een strategisch platform en een organisatie met executiekracht. Het is een pact waar ondernemers, onderwijs en overheden strategisch samenwerken en programma’s uitvoeren vanuit de Economische Samenwerkingsagenda Blue Delta. Hierin weten we elkaar te vinden en te inspireren. In Fryslân wachten we niet af, maar gaan we zélf en samen aan de slag om het juiste te doen.’Zelf, samen, doen’ is het motto.

Organisatie

De organisatie bestaat uit een bestuur en een directie met een wendbaar team. Het bestuur is besluitvormend en heeft een toezichthoudende rol. Het team bestaat uit een directie met professionals die kansen aanjagen, strategieën en coalities ontwikkelen en uitvoering geven aan diverse programma’s. De organisatie is daarmee dienend aan de ondernemers, onderwijs en overheden verbonden in het pact.

Bestuur

 

Rients Schuddebeurs Voorzitter Bestuur
Alex van Dalen Bestuurslid namens Ondernemers
Christina Draaisma Bestuurslid namens Ondernemers
Erica Schaper Bestuurslid namens Onderwijs
Carlo Segers Bestuurslid namens Onderwijs
Friso Douwstra Adviseur namens Overheden
Abel Reitsma Bestuurslid namens Overheden
Hendrikus Venema Directeur
Hans-Paul van der Snee Directeur
Jildou Weckend Officemanager
Alwien de Boer Officemanager
Jan de Groot Controller
Jan de Jong Controller
Janneke Stuive-Stelpstra Programmamanager
Janne Dam Trainee
Halbe Vogel Ecosysteemontwikkelaar
Bart Beima Ecosysteemontwikkelaar
Dick van der Bij Ecosysteemontwikkelaar
Jan Willem Wolff Ecosysteemontwikkelaar
Titian Oterdoom Ecosysteemontwikkelaar
Pieter van der Valk Ecosysteemontwikkelaar
Martin Boisen Strategisch Adviseur
Sipke Jan Bousema Merkregisseur
Anke Bijlsma Merkregisseur
Lizzie Molenkamp Merkregisseur
Marianne van Kampen Adviseur
Fawad Mohammadi Stagiaire
Dennis Carton Programmamanager & Sectorspecialist Industrie
Arjen Schol Themaspecialist Financiering
Wessel de Vries Themaspecialist Internationaal Ondernemen
Henk Split Themaspecialist Food & Retail
Tabe Bruinsma Themaspecialist Agri & Food
Bart Beima Projectmanager European Digitale Innovation Hub
Ed Namink Projectmanager MKB Skillsbooster
Erwin Duursma Themaspecialist Health Marketing
Petra Wassenaar Themaspecialist Energie & Duurzaamheid
Albert Jan van der Wal Themaspecialist Energie & Duurzaamheid
Corrie Ponne Projectmanager Konnect
Marit de Vries Officemanager
Bertwin Kampman Program Manager | Public Lead
Jornt de Boer Project Lead Future Founders
Siska
Siska Weidenaar Project Support
Erwin Damberg Private Lead
Femke de Jonge Events & Project Support
Paula Bijvoets Program Manager Entrepreneur Mentoring Service
Francisca Medina Project Manager Startup Visa Friesland
Douwe Anema Copywriter
Jessie Dolfsma Social Media
Mariken Gaanderse Director
Siska
Siska Weidenaar Project Support
Vincent Kersten Programmanager
Marleen Rijpkema Projectleider
Marijn de Bie Projectleider
Janneke Stuive-Stelpstra Programmamanager
Tieneke Clevering Programmamaker Water
Barbara Vos Programmamaker Circulair
Anne-Goaitske Breteler Programmamaker Verbonden Platteland
Jedidja Smalbil Producent
Aron Weidenaar Communicatie
Karina Pool Communicatie
Gerard Kremer Voorzitter
Marjan Soepboer Secretaris
Myrthe van Eik Stagiaire
Tonique Hollander Programmamanager
Marco Verbeek Programmamanager
Jan Zijlstra Programmamanager
Ingrid van de Vegte Raad van Advies
Lucas Petit Raad van Advies
Tom van Mourik Raad van Advies
Jan de Jong Raad van Advies