Pact

Een bestuurlijk strategisch netwerk van Friese ondernemers, onderwijs en overheden vormen een pact waar ze samenwerken aan innovatie voor een vitaal en veerkrachtig Fryslân. Doe je mee?

Strategisch platform

Hier bespreken bestuurders de strategische koers richting een schoon, gezond en gelukkig Fryslân. Worden kansen voor innovatie besproken, afspraken gemaakt en acties op touw gezet.

 

Organisatie

De organisatie staat ten dienste van het strategisch platform en bestaat uit een bestuur en een directie met een team die strategieën en coalities ontwikkelen en uitvoering geven aan diverse aanjaag- en uitvoeringsprogramma’s.

 

Bestuur

 

John Vernooij Voorzitter Bestuur
Alex van Dalen Bestuurslid namens Ondernemers
Christina Draaisma Bestuurslid namens Ondernemers
Erica Schaper Bestuurslid namens Onderwijs
Carlo Segers Bestuurslid namens Onderwijs
Friso Douwstra Adviseur namens Overheden
Abel Reitsma Bestuurslid namens Overheden

Team

 

Hans-Paul van der Snee Directeur
Hendrikus Venema Directeur
Jildou Weckend Officemanager
Alwien de Boer Officemanager
Jan de Groot Controller
Jan de Jong Controller
Janneke Stuive-Stelpstra Programmamanager
Halbe Vogel Programmamanager Agro
Dick van der Bij Programmamanager Martiem
Jan Willem Wolff Programmamanager/kwartiermaker Bodem Cluster
Titian Oterdoom Programmamanager/kwartiermaker Sûne Grûn
Pieter van der Valk Programmamanager/kwartiermaker Sûne Grûn
Sipke Jan Bousema Merkregisseur
Anke Bijlsma Merkregisseur
Fawad Mohammadi Stagiaire
Dennis Carton Programmamanager & Sectorspecialist Industrie
Esther Hoekstra Officemanager & Projectmanager
Arjen Schol Themaspecialist Financiering
Wessel de Vries Themaspecialist Internationaal Ondernemen
Marjan Soepboer Sectorspecialist Recreatie & Toerisme
Henk Split Sectorspecialist Food & Retail
Tabe Bruinsma Sectorspecialist Agri & Food
Ed Namink Programmamanager MKB Skillsbooster
Petra Wassenaar Themaspecialist Energie & Duurzaamheid
Albert Jan van der Wal Themaspecialist Energie & Duurzaamheid
Corrie Ponne Projectmanager Konnect
Bertwin Kampman Program Manager | Public Lead
Leonie Holwerda Communications
Jornt de Boer Project Lead Future Founders
Siska
Siska Weidenaar Project Support
Erwin Damberg Private Lead
Femke de Jonge Events & Project Support
Paula Bijvoets Program Manager Entrepreneur Mentoring Service
Francisca Medina Project Manager Startup Visa Friesland
Arjen Schol Program Manager Capital
Douwe Anema Copywriter
Jessie Dolfsma Social Media
Swen Vrielink Stagiaire
Mariken Gaanderse Director
Siska
Siska Weidenaar Project Support
Leonie Holwerda Communications
Sjouke Tjalsma Programmamanager
Marleen Rijpkema Projectleider
Marijn de Bie Projectleider
Maurice Schut Merkstrateeg
Maaike Jonker Communicatie
Elise de Jong Copy writer
Timo de Lange Stagiaire
Janneke Stuive-Stelpstra Programmamanager
Tieneke Clevering Programmamaker Water
Barbara Vos Programmamaker Circulair
Anne-Goaitske Breteler Programmamaker Verbonden Platteland
Jedidja Smalbil Producent
Aron Weidenaar Communicatie
Karina Pool Communicatie
Gerard Kremer Voorzitter
Marjan Soepboer Secretaris
Marc van den Bos Projectleider
Florian Zwart Programmamanager
Margreet Dröge Projectleider
Tjisse Brookman Strategisch adviseur
Lisette Grasmeijer Communicatie
Desirée Dijkstra Projectleider
Wiepkje Kramer-Hoekstra Projectleider
Tonique Hollander Programmamanager
Marco Verbeek Programmamanager
Jan Zijlstra Programmamanager
Ingrid van de Vegte Raad van Advies
Lucas Petit Raad van Advies
Tom van Mourik Raad van Advies
Jan de Jong Raad van Advies