Missie

Economisch gezien is de gastvrijheidssector een belangrijke sector met een omzet van circa € 1,5 miljard en levert een belangrijke bijdrage aan de werkgelegenheid. De bezoekers zorgen voor draagkracht van voorzieningen. Lokale horeca, cultureel aanbod en recreatieve voorzieningen dragen bij aan de mogelijkheden voor Friezen om in hun eigen omgeving te recreëren, maar ook om te wonen en draagt daarmee bij aan de leefbaarheid in Fryslân.

Ondernemers, onderwijs en overheden werken van vanuit de 7 principes voor ‘slimme groei’, waarbij de focus ligt op seizoensverlenging, cross-sectorale innovatie, verduurzaming, kwaliteitstoerisme en toegankelijkheid voor iedereen. Hiermee draagt het gastvrijheidsdomein bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en dient het Fryslân en de Friezen.

  • Integraal: de samenhang met de leefomgeving en andere sectoren wordt versterkt;
  • Inclusief: iedereen heeft toegang tot kwalitatieve en betaalbare vrijetijdsactiviteiten in de eigen regio;
  • Duurzaam en circulair: er wordt positief bijdragen aan de grote energie- en grondstoftransities;
  • Beleefbaar landschap: de beleving van de mens stellen we centraal en we koesteren en versterken het landschap bij de transitie van het landelijk gebied;
  • Vakmanschap: gastheerschap ontwikkelen als trots ambacht en carrière;
  • Passend bij Fryslân en de Friezen: Fryslân aantrekkelijk voor de Friezen zelf en waar Fryslân sterk in is;
  • On brand: passend in de merkpositionering, zoals die voor Fryslân als geheel wordt ontwikkeld.

Propositie

Concreet betekent dit dat we streven naar:

  • Een gastvrijheidssector die vitaal is en klaar is voor de toekomst (kwalitatief, innovatiekracht, duurzaam, inclusief) en zorgt voor toekomstbestendige banen voor alle groepen in Fryslân;
  • Een gastvrijheidssector die bijdraagt aan het behoud en de ontwikkeling van cultuur- en natuurerfgoed. Die de kwaliteit, omvang (en beleving) van het Friese landschap en natuur- en cultuurerfgoed versterkt. We zetten in op Fryslân als de fiets- en waterbestemming van Nederland;

Een gastvrijheidssector die bijdraagt aan een prettige en gezonde woon- en leefomgeving. Die bijdraagt aan de leefbaarheid, het behoud van de nummer één positie van meest gelukkige inwoners van Nederland en de instandhouding van het voorzieningenniveau in onze provincie.