Friezen zijn de meest gelukkige inwoners van Europa. Die voorsprong willen we versterken voor de generaties na ons. Met de Economische Samenwerkingsagenda Blue Delta geven Friese ondernemers, onderwijs en overheden samen de toekomst vorm. We gaan niet voor meer, maar voor beter. Met onze sterke kennisinfrastructuur en vele midden- en kleinbedrijven vertalen we maatschappelijke opgaven naar impactvolle innovatieve oplossingen voor Fryslân en de wereld.

Brede Welvaart: schoon, gezond & gelukkig

In onderstaand figuur is de Economische Samenwerkingsagenda Blue Delta weergegeven. We hebben de ambitie om de Brede Welvaart te versterken en in 2030 Europese koploper te worden in de circulaire economie. Een schoon, gezond en gelukkig Fryslân. Hier én nu, later én elders.

Nieuws