Fryslân.
Schoon.
Gezond.
Gelukkig.
Netwerk.
Verdieping.
Resultaat.
Water.
Land.
Evenwicht.
Lokaal ontwikkelen.
Internationaal inzetten.

Samenwerking creëert een dynamisch netwerk. Hierin delen ondernemers, onderwijs en overheid hun specifieke kennis, hun kansrijke ideeën en hun rijke ervaring op weg naar een duurzame circulaire samenleving. Een schoon, gezond en gelukkig Fryslân.

Wij verbinden de (innovatie)kracht van Fryslân

De bijzondere voorsprong die Fryslân heeft willen we versterken. Zodat Friezen de meest gelukkig bewoners blijven van Europa. We gaan niet voor meer, maar voor beter. We vertalen globale maatschappelijke opgaven naar lokale Friese oplossingen door ondernemerschap en kennis. We zetten in op impactvolle innovaties als antwoord op de urgenties van de toekomst. Als Economic Board zetten we strategisch koers vanuit onze economische samenwerkingsagenda naar een duurzame circulaire economie en hierin willen we Europese koploper zijn. We inspireren elkaar en zorgen ook voor actie. Zelf. Samen. Doen.

 

Signaleren

Om te beginnen koppelt het IPF haar onafhankelijkheid aan een helicopterview. Samen met bestuurders van ondernemingen, onderwijs en overheden signaleren en agenderen wij de economische kansen, urgenties en noodzakelijke voorwaarden voor de regio. Deze agenderen wij bestuurlijk in de triple helix (ondernemers, onderwijs en overheid). We benoemen de gewenste doelen en acties voor Fryslân en we hebben het vertrouwen om elkaar op de verantwoordelijkheden aan te spreken.

Stimuleren

Het IPF jaagt aan, verbindt en intervenieert. Bijvoorbeeld door nieuwe partijen te betrekken of focus aan te brengen. IPF voert diverse ’tijdelijke’ aanjaag- en uitvoeringsprogramma’s uit om beweging te krijgen en samenwerking en innovatie te stimuleren. Dit kan binnen het ecosysteem zoals bij kansrijke, cross-sectorale verbanden, maar ook verbindingen naar nationale of internationale agenda’s en partners. Het IPF kan derhalve worden beschouwd als een ‘ruimtemaker’ met een visie van top-down en een praktijk van bottom-up.

Verbinden

Het IPF eigent zich geen enkel initiatief toe. Deze laten wij bij de betrokken partijen en gevormde coalities. Zo positioneert het IPF zich als dienend ten opzichte van de triple helix. De rol van ‘oliemannetje’ vervullen wij vanuit een volledig neutrale positie. Het IPF organiseert strategische coalities vanuit een netwerkgedachte en gericht op innovatie. We zorgen ervoor dat de Friese economie zich verbindt en met elkaar wordt verbonden.

Nieuws

Ecosysteem

Innovatiepact Fryslân is een ecosysteem van ondernemers, onderwijs en overheden in Fryslân. Vanuit hier zijn diverse programma’s en organisaties gepositioneerd.

Ynbusiness

Geeft een duurzaam impuls aan het bevorderen van het innovatief en ondernemend vermogen van het Friese MKB. YnBusiness zorgt voor eerstelijnsadvies op het gebied van financiering, innovatie, bedrijfsvoering, internationalisering en ondernemerschap.

Founded in Friesland

Is er voor startups en scale-ups met programma’s op het gebied van talent, markt, kapitaal en technologie voorziet het in kennis, inspiratie en verbinding met de juiste partners. Hiervoor is een brede programmering die startups en scala-ups helpt zicht te ontwikkelen.

BeStart

BeStart helpt startups met een duurzame technologie om hun onderneming op te bouwen. Dat doen we met een behulpzaam
netwerk, toegang tot testfaciliteiten en ervaren coaches.

Startup in Residence

Brengt impact startups in verbinding met publieke organisaties door middel van een opdracht. Gedurende een jaar worden de startup en publieke organisatie begeleid in de ontwikkeling van innovatief oplossing naar realisatie.

Startup Visa Noord & Oost Nederland

Helpt startups buiten Nederland om goed te landen in Noord & Oost Nederland. Wij bieden daarvoor diverse faciliteiten en begeleiding aan.

Entrepreneur Mentoring Service

Als ondernemer bent je altijd op zoek naar nieuwe kansen en de juiste strategie om je groeiambitie te realiseren en innovatievermogen te versterken. Support van een ervaren ondernemer kan een waardevolle toevoeging zijn. Entrepreneur Mentoring Service koppelt heeft een netwerk van ervaren mentoren die ondernemers helpen om zich te ontwikkelen.

De Noorderlingen

De Noorderlingen is een minor ondernemerschap voor ambitieuze studenten met een eigen onderneming. 5 maanden lang écht werken aan je bedrijf of business idee onder begeleiding van professionals.

Toerisme Alliantie Fryslân

Is een triple helix netwerk dat als ‘buitenboordmotor’ innovaties aanjaagt in de gastvrijheidssector, voor, door én met; ondernemers, onderwijs en overheden. Daarnaast zijn er drie ontwikkel- en uitvoeringsprogramma’s: Vitale Logiesaccommodaties, Dagrecreatieve Netwerken en Toerisme Challenge.

WRK.frl/

Het nieuwste arbeidsmarktprogramma van Friesland. Ons doel? De tekorten op de arbeidsmarkt in Friesland verkleinen, zodat werk(zoek)enden het beste tot hun recht komen en werkgevers vol passie hun missie kunnen waarmaken. Daarom bouwen we met ons digitale platform een brug tussen werk(zoek)enden die Fries van hart zijn en Friese werkgevers. Met campagnes laten we zien dat het hier in fantastisch wonen, werken en leven is. Want… in Friesland vind je de gelukkigste inwoners van Europa en héle toffe banen en werkgevers.

De Uitkijkers

Is een platform voor toekomstperspectieven. Het is hét dialoogprogramma waar mensen met elkaar in gesprek gaan over de brede welvaart in een soft-space omgeving. Oftewel een plek om vrijuit te spreken over de toekomst (2050) vanuit de inhoud, zonder belangen. Om zo te komen tot een gezamenlijk perspectief waar we in Fryslân aan willen werken. Wij werken hierbij veelal samen met diverse organisaties en bewegingen.

EuropaPact Fryslân

EuropaPact Fryslân zorgt voor meer Europa in Friesland en meer Friesland in Europa. Het programma geeft advies aan organisaties die denken dat hun projecten uitgevoerd kunnen worden met steun van de Europese Unie.

Dutch Design Meets Technology

Is een jaarlijks event voor, door en met de hightechindustrie en studenten die samen werken aan circulaire ontwerpopgaves. Zo verbinden we jong talent (industrieel ontwerp talent) met de hightechindustrie.

Dorp

Is een event waar jongeren samen werken aan een duurzamere wereld naar een circulaire economie. Hier bedenken en ontwikkelen jongeren in opdracht van bedrijven en overheden duurzame projecten die ook nog eens meteen in het veld worden getest. Innovatie op locatie.

Friese Kansen

IPF is verbonden aan Friese Kansen. Eén keer in de twee jaar gaan bestuurders vanuit ondernemers, onderwijs en overheid naar Vlieland om in een ‘pressure cooker’ initiatieven te ontwikkelen die van groot belang kunnen zijn voor de regio.

Vereniging Circulair Friesland

IPF werkt samen met Vereniging Circulair Friesland om Fryslân de meest circulaire regio in 2025 te maken. Fryslân is ambitieus op weg naar dit doel. Dit betekent: niet praten, maar vooral dóen. Aan deze ambitie werken we ieder voor zich én samen. Omdat dat sterker is. Daarvoor is de vereniging.

SPARK the movement

SPARK is een programma voor jongeren dat structureel het onderwijs (basisschool tot wetenschappelijk) helpt in te zetten op de transitie richting een circulaire economie en een duurzame en inclusieve samenleving.

Generatie 2035

Is een opkomende beweging van young professionals in Friesland tussen de 20-35 jaar, die in 2035 mogelijk op sleutelposities zitten in Friesland om te bouwen aan een mooie toekomst voor huidige én toekomstige generaties. Hoe wij Friesland voor ons zien in 2035 hebben we vastgelegd in een manifest. En om dit te realiseren komen we nu al samen. Tijdens events, borrels én op de momenten waarop belangrijke beleidskeuzes worden gemaakt. Want de keuzes van vandaag, bepalen ons Friesland in 2035.