Missie

Wie water zegt, zegt Fryslân. Onze missie is een mondiale kennisspeler te zijn op het gebied van Water Technology. De volledig ingerichte watertechnologieketen is een internationaal voorbeeld waar missiegedreven onderzoek (Wetsus), toegepast onderzoek (Centre of Expertise Water Technology) en ondernemers (Water Alliance) samenwerken. De komende jaren zetten we verder in op de doorontwikkeling van de Watercampus.

Propositie

We zetten verder in op het versterken van de cross-sectorale verbanden in onder andere: energie (waterstof en blauwe energie), agrofood (bodem en eiwittransitie), circular materials (plastics en groene chemie). De koppeling bodem en water is een belangrijke ontwikkeling voor Fryslân waar we willen toewerken naar een bodemcampus in analogie met de Watercampus. Verder zetten we in op de aansluiting met de noordelijke waterstofagenda en de agenda eiwittransitie.