Privacy

Stichting Innovatiepact Fryslân (hierna IPF) is gevestigd op de Turfmarkt 11, 8911 KS Leeuwarden.

Algemeen

U bezoekt deze website zonder dat wij weten wie u bent. Als u een formulier invult weten wij natuurlijk wel wie u bent. Die informatie gebruiken wij alleen om een antwoord op uw vraag te kunnen geven.

Achtergrond AVG

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – in het Engels bekend als de General Data Protection Regulation (GDPR) – vervangt per 25 mei 2018 de huidige privacywetgeving. De AVG bevat regels voor het (automatisch) verwerken van persoonsgegevens. Deze nieuwe Europese privacywet dwingt ons tot meer actie en maatregelen wanneer wij gegevens over klanten, personeel of andere personen vastleggen. Het is daarom zaak dat we ons hierop goed voorbereiden en ons hiervan bewust zijn.

Persoonsgegevens

Er zijn vele soorten persoonsgegevens. Voor de hand liggende gegevens zijn iemands naam, adres en woonplaats. Maar ook telefoonnummers en postcodes met huisnummers zijn persoonsgegevens. Gevoelige gegevens als iemands ras, godsdienst of gezondheid worden ook wel bijzondere persoonsgegevens genoemd. Deze zijn door de wetgever extra beschermd.

Wat leggen we vast binnen IPF: we leggen zowel online als offline veel zaken vast waar we met AVG wetgeving te maken krijgen:

 • Gespreksverslagen
 • Evaluatie gesprekken
 • Contactgegevens
 • Projectvoorstellen/businessplannen

Wat voor beveiligingsmaatregelen nemen we:

 • Software is beveiligd met gebruikersnaam en wachtwoord en multi-factor authenticatie
 • Computers en mobiele telefoons zijn beveiligd met code en/of vingerafdruk
 • Voor gebruik Simplicate gaan we gebruik maken van
 • Netwerkmappen (Office365) zijn alleen toegankelijk voor gebruikers die rechten hiervoor hebben
 • Onze website maakt gebruik van een beveiligde verbinding
 • We stellen een geheimhoudingsverklaring op voor het uitgeven van toegang tot onze gegevens
 • We informeren en trainen onze medewerkers regelmatig op het gebied van privacy en het omgaan met gevoelige informatie
 • We hebben een protocol datalekken
 • Contactpersoon AVG is Bertwin Kampman