Op basis van de ontwikkelde strategische roadmap ontwikkelt het Innovatiecluster Drachten door naar een bredere Industrie 5.0 agenda. Zo creëren we een optimaal vestigingsklimaat voor ondernemers en talenten met Drachten als belangrijk kristallisatiepunt van innovatie, research & development en hoogwaardig vakmanschap.

Missie

Er is gekozen voor Autonomous Systems als onderscheidende specialisatie. In de landelijke positionering van de noordelijke Smart Industry koppelen we onderzoek en onderwijs (van vakmanschap/middelbaar beroepsonderwijs, tot wetenschappelijk onderzoek) sterk aan het Innovatiecluster Drachten.

Propositie

Er is een meerjarige (triple helix) routekaart opgesteld waarin diverse acties zijn uitgewerkt op het gebied van: netwerken, leiderschap, intermediaire dienstverlening, talent, kennis, financiering, hardware, (inter)nationaal en randvoorwaarden. Op het gebied van onderwijs en onderzoek is de ambitie om een bedrijfsschool, de instrumentenopleidingen en het Institute for Autonomous Systems te vestigen in Drachten. Daarnaast wordt er gewerkt aan Europese samenwerking door het benutten van het netwerk van de European Digital Innovation Hub, Artificiële Intelligentie Coalitie Noord-Nederland en het vormen van een coalitie voor Autonomous Systems.