ANBI

Stichting Innovatiepact Fryslân (IPF) is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Ons Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN) is: 856 435 818.

Ons Kamer van Koophandel (KvK) nummer is: 66 19 26 41.

Jaarverslag 2022

Jaarplan 2023