Nieuws

Merkpositionering Fryslân

Fryslân is een merk. Dat merk is geladen door de eeuwen heen en wordt iedere dag opnieuw geladen door wat wij doen en wat wij – en anderen – zeggen. Daarom moeten we bewuster omgaan met het beeld van Fryslân. Zowel in Fryslân zelf als (ver) daarbuiten.

Om het bijzondere karakter en de kracht van Fryslân beter uit te dragen en daarmee het imago van Fryslân te versterken is in het afgelopen half jaar een merkpositionering opgesteld. Deze merkpositionering dient ter ondersteuning van onze eigen identiteiten, onze eigen verhalen en onze eigen proposities. Als individuen, als organisaties en als overheden. Het is een fundament waarop we samen kunnen bouwen.

In opdracht van Innovatiepact Fryslân en Provincie Fryslân hebben Robert Govers, Lianne Lugies en Martin Boisen namens For the Love of Place deze merkpositionering ontwikkeld. Hieraan werkten inwoners van Fryslân mee, Friezen uit de kunst- en cultuursector, de wetenschap, het onderwijs, het bedrijfsleven en de overheid. Maar ook Friezen die buiten de grenzen van de provincie en Nederland actief zijn. Het resultaat van dit alles is als hieronder te downloaden in het Nederlands, Fries en in het Engels. Aan iedereen die heeft bijgedragen: hartelijk dank. Het échte werk kan nu beginnen.

Sipke Jan Bousema, Anke Bijlsma en Lizzie Molenkamp zijn aangesteld als merkregisseurs. Zij gaan langs ondernemers, onderwijs en overheden om het Friese merkverhaal te vertellen en toe te lichten hoe ermee gewerkt kan worden. Zij worden hierin ondersteund door Martin Boisen.

Wil je meer weten óf al aan de slag met de merkpositionering?

Neem dan contact op via: merkregisseur@ipf.frl en/of via: 058 760 19 00.

Nieuws