Nieuws

Verslag Netwerkmiddag Dagrecreatieve Netwerken

Op 16 november kwamen 60 mensen bijeen voor de Dagrecreatieve Netwerk Middag.

Wiep Koehoorn was er bij als vertegenwoordiger van o.a. Stichting Jabikspaad Fryslân. Zijn verslag over de Dagrecreatieve Netwerk Middag is hier te lezen: Netwerkmiddag Dagrecreatief Netwerk van Gastvrij Fryslân 2028.

De moraal van het verhaal van keynote-spreker Zef Hemel is: ‘ga wandelen en vindt alles wat er al is’. (Het stimuleren van) wandelen lijkt in de huidige tijd belangrijker dan ooit. Schipper Floriaan Zwart deelt mee dat de provinsje Fryslân heeft besloten om het werk van de opgave Dagrecreatieve Netwerken in 2024 in ieder geval één jaar voort te zetten als ‘routebureau’, dat onder recreatieschap de Marrekrite komt te vallen.

Hieronder zie je de sheets die tijdens de Dagrecreatieve Netwerk Middag getoond werden:
Sheets behorende bij de openingsrede van hoogleraar Zef Hemel
Bijdrage van Corrie de Groot over het werk van de Marrekrite
Bijdrage van Dedjer Wijmenga over de nieuwe Gebruiksvisie Waterrecreatie
Uitkomsten van de werksessies over fietsen, wandelen en waterrecreatie

Nieuws