Nieuws

Zes startups helpen Noord-Nederland innoveren

De Europese Aanbesteding is gesloten, de inschrijvingen door een vakkundige team beoordeeld, diverse startups hebben op locatie gepitcht en nu zijn de matches voor het programma Startup in Residence Noord-Nederland 2023 bekend. Hopelijk mogen hier mooie, toekomstbestendige en succesvolle samenwerkingen uit voort komen waarmee de overheids- en kennisinstellingen in Noord-Nederland verder mogen innoveren!

Agri-Dataservices BioScope & provincie Fryslân

Tamme van der Wal is directeur van Agri-Dataservices BioScope en innovatie strateeg. Hij gaat de samenwerking aan met provincie Fryslân, door het ontwikkelen van een tool voor boeren die op basis van diverse satelliet- en dronebeelden een advies geeft voor het beste moment voor het uitrijden van mest. Hiermee hoopt de provincie Fryslân de uitstoot van stikstof te kunnen verminderen.

Harkboot.nl & provincie Fryslân

“Hoe kunnen waterplanten structureel efficiënt verwijderd worden?”, was de vraag van de provincie Fryslân. Leon Sterk (directeur) en Veronique Jeunhomme (strategisch management) van Harkboot.nl hebben het antwoord. Met hun harkmethode, kunnen zij ongewenste (exotische) wortelende waterplanten met wortel en al verwijderen. Hopelijk worden hiermee de vaarwegen van Friesland beter begaanbaar en kan men varen zonder overlast.

Techmaps Remote Sensing & provincie Groningen – Blauwestad

De provincie Groningen is juist op zoek naar een tool om te monitoren waar maaiboten zijn geweest en de groei van waterplanten inzichtelijk wordt. Chris de Graaff van Techmaps Remote Sensing kwam met de oplossing. Zij monitoren waterplantenpopulaties vanuit de lucht met drones, vliegtuigen en satellieten, hebben een app waarmee maaibewegingen worden geregistreerd en gevisualiseerd en een website waarop waterrecreanten de situatie op het water kunnen aflezen. Een goede match dus!

Green Caravan & provincie Drenthe

Een stroomnet onafhankelijk en 100% fossielvrij laadpunt concept waar elektrische voertuigen kunnen opladen, dat klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Toch ontwikkelt Ferry Tap, samen met zijn team van Green Caravan, het. Deze oplossing past goed bij de ambitie van provincie Drenthe om laadinfrastructuur te plaatsen die klaar is voor de toekomst en daarom gaan zij de komende periode een samenwerking aan.

DroneQ Robotics & Groningen Seaports

Groningen Seaports is altijd op zoek naar oplossingen om de havenprocessen te innoveren en verbeteren. Daarom waren zij nu op zoek naar een middel dat AI Technologie en Big data beheer heeft toegepast voor het inspecteren van havens, zowel onder als boven water, om zo de planning voor reparatie en beheer te vereenvoudigen. John Troch van DroneQ Robotics levert exact wat zij zoeken met hun onbemande robotica technologie diensten en heeft daarom de opdracht gekregen.

ScoutinScience, NHL Stenden Hogeschool & Campus Groningen

NHL Stenden Hogeschool en Campus Groningen hebben de handen ineen geslagen en werken samen aan het doel om het Noord-Nederlandse ecosysteem te versterken. ScoutinScience kan hier met hun AI-Based Tech Transfer een mooie bijdrage aan leveren. Hun platform, dat automatische scouting van innovatie kansen mogelijk maakt in de wetenschap, identificeert tech-transfer kansen. Door dit inzichtelijk te maken, worden de kansen om nieuwe producten en diensten te vermarkten worden benut. Een uitstekend voorbeeld van innovatie en een vooruitzicht op een mooie samenwerking.

Kick-off

Op donderdag 11 mei kwamen alle challenge eigenaren en startups met hun geselecteerde mentor samen in de Kanselarij om het programma gezamenlijk af te trappen en de intentieverklaring te ondertekenen. Met deze ondertekening laten zij de intentie zien om met elkaar het programma tot een succes te maken. Ook werd er meteen de diepte in gedoken en werden meteen alle rollen, verwachtingen en doelen voor de komende zes maanden vastgesteld. We kijken uit naar de resultaten!

“Let’s innovate the Northern Netherlands together!”


foto: Klant in Zicht | Aron Weidenaar

Nieuws