Nieuws

Vragenlijst: Openstellen Fries bedrijfsleven

Fryslân heeft veel bedrijven die met passie, deskundigheid en innovatie mooie producten en diensten creëren. Mogelijk bent u één van deze bedrijven! Voor veel inwoners en bezoekers van de provincie is vaak onbekend wat voor bijzonder en innovatief bedrijfsleven we hebben.

Inventarisatie naar openstellen Friese bedrijven

Een motie van Provinciale Staten heeft tot doel om bedrijven te ondersteunen om hun verhalen te vertellen aan de inwoners en bezoekers van Fryslân door middel van bijvoorbeeld bezoekers- en beleefcentra en (educatieve) rondgangen bij bedrijven. Op deze wijze krijgen de inwoners en bezoekers een mogelijkheid om de bedrijven te bezoeken en kennis te nemen van wat het Friese bedrijfsleven te bieden heeft. Daarbij legt de motie het accent op innovatieve, duurzame en circulaire bedrijven.

De provincie Fryslân heeft medio 2023 Merk Fryslân de opdracht gegeven om een eerste inventarisatie te doen naar de mogelijkheden en interesse van het Friese bedrijfsleven om hun bedrijven (incidenteel) open te stellen. Dit is niet alleen interessant voor inwoners en bezoekers, maar kan u als bedrijf ook voordelen opleveren (voorbeelden zijn in de vragenlijst opgenomen). Op basis van de inventarisatie volgt er besluitvorming of de motie tot uitvoering wordt gebracht en er een bijbehorend budget wordt vrijgegeven, onder andere voor bijvoorbeeld een subsidieregeling voor het bedrijfsleven om bezoekers- en beleefcentra en (educatieve) rondgangen te ontwikkelen.

De vragenlijst

Om een goed beeld te krijgen wat er op dit moment al binnen het bedrijfsleven op dit gebied wordt georganiseerd én om in beeld te krijgen wat de mogelijkheden zijn, willen wij u vragen om een vragenlijst in te vullen. Met het invullen van de vragenlijst krijgt u tevens de mogelijkheid om als eerste op de hoogte te worden gehouden van de ontwikkelingen rondom het vervolg en een mogelijke subsidieregeling.

Vul de vragenlijst hier in: https://forms.gle/n9jJQCpmsTSQBsfb8

De deadline voor het invullen van de vragenlijst is 6 september. Het invullen duurt maximaal 10 minuten.

Nieuws