Nieuws

Verkenningsonderzoek internationale school voor primair en voortgezet onderwijs Fryslân

Leden van het Strategisch Platform Innovatiepact Fryslân hebben aangegeven dat voor de versterking van het vestigingsklimaat onderzocht moet worden of dit versterkt kan worden met de komst van een internationale school voor primair en voortgezet onderwijs.

Samen met gemeente Leeuwarden en de provincie Fryslân is er een verkenningsonderzoek uitgevoerd. De verkenning is afgelopen maand gepresenteerd aan de stakeholders.

Het voorkeurscenario voor een internationale school in Friesland, dat uit het onderzoek is gekomen is om te starten met primair internationaal onderwijs bij een bestaande basisschool en middelbare school in Leeuwarden.

We verwachten, dat na de zomer een vervolg gegeven kan worden aan de uitwerking van het scenario en de start van een coalitievorming om daarmee een volgende stap te zetten. Bijgevoegd vindt u het onderzoeksrapport en de presentatie.

Op naar een gezamenlijke Friese internationale school , zodat we ons vestigingsklimaat in Fryslân versterken!

Via deze link kunt u de rapporten vinden:

Rapport verkenning internationaal onderwijs Fryslân

Verkenningsonderzoek 2023 internationale school in Fryslân

 

Nieuws