Nieuws

Uitnodiging event Circulariteit in actie met Mohammed Chahim 8 september

Hoe ziet de transitie naar een klimaatneutraal en duurzaam Europa eruit? Welke impact heeft deze transitie op burgers, bedrijven en overheden? De Europese Green Deal is het antwoord van de EU op de voortdurende klimaatcrisis en zet een stappenplan uit om tegen 2050 klimaatneutraal te worden. Om deze groene transitie waar te maken wordt in Europa wet- en regelgeving gemaakt, ook bekend als het ‘Fit for 55’ pakket dat ervoor moet zorgen dat deze ambities worden behaald. Daarnaast zijn er veel ontwikkelingen gaande rondom de overgang naar een circulaire economie en het ‘European Year of Skills’, waarin er extra aandacht is voor vaardigheden om de Europese concurrentiekracht te behouden.

Op vrijdag 8 september gaan we in gesprek met Mohammed Chahim, Europarlementariër namens de PvdA, over wat Europa Fryslân biedt én over wat Fryslân aan Europa te bieden heeft. Welke impact heeft Europese wet- en regelgeving op burgers en bedrijven in Fryslân? Hoe kunnen we elkaar versterken in de transitie naar een duurzame en circulaire samenleving? En hoe kunnen we al deze ambities realiseren met beperkte middelen en vakmensen. Dit event wordt georganiseerd door EuropaPact Fryslân en Europees Parlement Liaisonbureau.

Praat mee op 8 september door je hier aan te melden.

Programma
14.45 – 15.45 Panelgesprek. Met: MEP Mohammed Chahim, Circulair Friesland, Firda, WaterCampus & Gemeenten.
Host: Marijke Roskam.
15.45 – 15.55 Pauze
15.55 – 17.00 Collegetour met MEP Mohammed Chahim & Host Marijke Roskam
17.00 Borrel

Locatie
NHL Stenden, Rengerslaan 10, Leeuwarden

Nieuws