Nieuws

Toerisme Challenge 2023 op positieve wijze afgesloten

Op woensdag 14 februari 2024 werd de Toerisme Challenge 2023 afgesloten met een feestelijk eindevent in de Kanselarij. Tijdens dit evenement stonden de vijf deelnemers centraal die in 2023 met enthousiasme hun initiatief hebben ontwikkeld met behulp van de Toerisme Challenge. De initiatiefnemers van Gastvrijheid aan de Lauwers, Terherne Xtra op ‘e Kaart, Groene Ster, Moddergat aan het Wad en Rembrandt & Saskia presenteerden hun succesvolle resultaten.

De geselecteerde initiatieven dragen bij aan gebalanceerde groei, spreiding van toerisme en het behoud van voorzieningenniveau in de betreffende dorpen, in lijn met de doelstellingen van het beleid Gastvrij Fryslân 2028 voor Slimme Groei. Voor de Provincie Fryslân reden om de Toerisme Challenge financieel mogelijk te maken en voor betrokken gedeputeerde Friso Douwstra aanleiding om de initiatiefnemers en alle betrokkenen bij de Toerisme Challenge 2023 met lovende woorden te bedanken en de initiatiefnemers veel succes toe te wensen voor de toekomst.

De Toerisme Challenge was onder leiding van Marco Verbeek en Jan Zijlstra van de Landmakers Coöperatie U.A. met ondersteuning van de Toerisme Alliantie Friesland en onder verantwoordelijkheid van het Innovatiepact Fryslân.
Het hele bericht kun je hier lezen.

Nieuws