Nieuws

Toerisme Challenge 2023 op koers

De 6 initiatieven die deelnemen aan de Toerisme Challenge 2023, te weten Gastvrijheid aan de Lauwers, Terherne Extra op de kaart, Moddergat aan het Wad, Rembrandt op het Bildt, de Museumfederatie Fryslân en De Groene Ster liggen goed op koers. Door diverse verdiepende gesprekken, expertmeetings en de inzet van de expertise van de Raad van Advies zijn de plannen geoptimaliseerd, draagvlak vergroot en netwerken uitgebreid. De eerste externe adviseurs t.b.v. versterken van de plannen/projecten zijn inmiddels aan de eerste 2 projecten gekoppeld. Zo zet de Toerisme Challenge alles op alles om de 6 initiatieven ‘van onderop’ eind 2023 richting planuitvoering te brengen.

Themasessie Politiek & Bestuur 21 juni in Oan ’t Wetter te Grou

Kennismaken, kennisdelen en ervaringen uitwisselen, dat was het doel van de twee bijeenkomsten die onlangs door het TC23 projectbureau werden georganiseerd voor de zes deelnemende initiatieven. Hele nuttige en plezierige bijeenkomsten, zo was de reactie van de initiatiefnemers. De themasessie van 21 juni was de eerste kennismaking tussen de initiatiefnemers. In informele setting werden ervaringen uitgewisseld en de laatste stand van zaken per initiatief gedeeld. De initiatieven kennen veel raakvlakken én overeenkomsten als het gaat om bepaalde uitdagingen, bijvoorbeeld als het gaat om de aansluiting te vinden met de dagelijkse praktijk van politiek en bestuur. Vandaar dat dit onderwerp de keuze was voor de themasessie.

Door inbreng van Tom van Mourik en Bert Wijnsma – beide mannen kunnen putten uit  jarenlange praktijkervaring – ontstond er een zeer geanimeerd en leerzaam gesprek met voldoende aanknopingspunten voor de initiatieven. Belangrijkste boodschap: ken de politieke en de gemeentelijke (financiële) cyclus, ken de mensen die het initiatief verder kunnen helpen en zorg ervoor dat je de cijfers op orde hebt. Al met al een nuttige en leerzame middag die hier en daar leuke ideeën en eyeopeners heeft opgeleverd. Zeker voor herhaling vatbaar.

Verdiepingsslag met de Raad van Advies 3 juli in De Laape te Warten

In een duurzame omgeving was er voor de 6 initiatieven uitgebreid de mogelijkheid om  met de Raad van Advies (RvA) van de Toerisme Challenge 2023 bij te praten. Doel van deze bijeenkomst was om in informele sfeer nader kennis te maken met de initiatiefnemers, in te zoomen op de plannen en mee te denken over vervolgstappen. Ook was er ruimte om te sparren met de RvA over kansen en uitdagingen. De gesprekken in de kas van De Laape werden zeer gewaardeerd – net als de betrokkenheid van de RvA – en de meeste vervolgacties zijn inmiddels opgepakt.

Namens het TC23 projectbureau
Marco Verbeek & Jan Zijlstra

Nieuws