Nieuws

Themabijeenkomst Human Capital Opgave een succesvolle aftrap

Fryslân staat voor grote opgaven, waaronder de energietransitie, de woningbouwopgave, klimaat en de digitalisering binnen de samenleving. Dit vergt allemaal veel van de Friezen, en dat terwijl de arbeidsmarkt enorm onder druk staat. Met steeds minder mensen moeten we meer doen. Om deze uitdaging aan te pakken organiseerden het Innovatiepact Fryslân en Fryslân Werkt op 16 mei samen een themabijeenkomst over deze Human Capital opgave in Fryslân. 

Centraal onderwerp deze avond was “Samen de sociale economische Human Capital slagkracht vergroten.” Aanwezig bij deze bijeenkomst waren leden van het Strategisch Platform en bestuurders van Fryslân Werkt. De urgentie voor het aanpakken van dit probleem werd deze avond geschetst door Rienst Schuddebeurs, voorzitter van het Innovatiepact en door Abel Reitsma, wethouder binnen de gemeente Leeuwarden. Daarnaast namen de professoren Arjen Edzes, lector regionale arbeidsmarkt en Sierdjan Koster, professor economische geografie en arbeidsdynamiek, de aanwezigen mee in hun beeld en visie op dit vraagstuk. 

In deelgroepen werd door de aanwezigen vervolgens verder gesproken over het onderwerp van de avond. Het doel was om te sparren kennis te delen en input op te halen over de specifieke aandachtspunten Urgentie, Actiegerichtheid en Versimpeling. Die input zal worden verwerkt en fungeert als aftrap om de Human Capital opgave in Fryslân op te pakken. Wordt vervolgd.

Nieuws