Nieuws

TalentHub fo(a)r Fryslân

Jaarlijks trekt Friesland rond de 100 kenniswerkers tussen de 25 en 45 jaar oud en in totaal zijn er circa 1000 kenniswerkers werkzaam in de provincie. Kennismigranten dragen bij aan de innovatiekracht van organisaties en versterken de economie. Tot 2024 heeft Nederland in totaal 180.000 arbeidsmigranten per jaar nodig om rigoureuze maatregelen te voorkomen. Hoewel er niet gerept wordt over het aantal kenniswerkers onder deze groep, klinkt de roep van bedrijven en kennisinstellingen om internationaal talent aan te trekken en te behouden steeds luider. Ook in Fryslân!

Het afgelopen jaar is er gewerkt aan het opzetten van een potentiële TalentHub voor het vinden en binden van internationaal talent aan onze regio. Talentvolle kenniswerkers en expats spelen een cruciale rol in (het stimuleren van) innovatie binnen onze bedrijven, het onderwijs en instellingen en die willen we zo goed mogelijk faciliteren door huisvesting, zachte landing en soepele integratie, programma op het gebied van boeien en binden, etc.

De verkenning is nu gereed en de komende maanden wordt er gewerkt aan het uitwerken van een businesscase voor een TalentHub in Leeuwarden, dit in samenwerking met de Gemeente Leeuwarden, Fryske Akademy, FB Oranjewoud, Wetsus – European Centre of Excellence for Sustainable Water Technology, Innovatiepact Fryslân, Hogeschool NHL Stenden, Campus Fryslân – University of Groningen, Innovatiecluster Drachten en BirdEyes.

Heeft u nu of straks te maken met internationalisering door import of export van diensten, producten of kennis, internationale samenwerkingsverbanden of gaat u internationale werknemers aantrekken neem dan contact op met Vestigeninfriesland.nl zij helpen u graag verder.

Nieuws