Succesvolle verbindingen

Friesland heeft potentie. Er is ruimte voor kansrijke initiatieven met aanwezige kwaliteiten. Hiermee wordt gestreefd naar een Region of Prosperity. Met een schoon Friesland: gezond, gifvrij en circulair. Met zorgzaam Friesland: verbonden met mienskip én wereld om ons heen. Met een Friesland dat substantieel bijdraagt aan de zeventien Sustainable Development Goals.

Met een goed leven voor huidige en toekomstige generaties. Op één belangrijke voorwaarde: samenwerken. Kwaliteiten vinden in elkaar. Verbanden aangaan.
Over de grens van jezelf kijken. Vandaar: “Vooruitgang zit in elkaar vinden”.

De IPF-activiteiten leiden tot een groot aantal interessante initiatieven die zo snel mogelijk zelfstandig functioneren.