Nieuws

SDG-Café over nieuw perspectief voor jonge agrariërs - dinsdag 16 april

Friesland wordt vaak gezien als voorbeeld als we het hebben over grote opgaven. Grote opgaven zoals klimaatverandering, de energietransitie of de biodiversiteitscrisis. Die voorbeeldfunctie komt vooral vanwege onze slimme samenwerking tussen overheden, ondernemers en onderwijs. En de Friese paradox: landelijk gezien hebben wij het financieel minder maar we zijn gelukkiger.

Leuk die voorbeeldfunctie. Maar hoe uit zich dat in de praktijk? Tijdens dit SDG-Café gaan we met elkaar in gesprek over hoe wij in Friesland de grote ‘opgaven’ aanpakken. De Sustainable Development Goals gebruiken we hierbij als gezamenlijke taal. We richten ons hier op jonge boeren en het onderwijs. Welke stappen worden er al gezet en welke routes worden gevolgd. Hoe zien jonge boeren zelf de toekomst voor zich? Met welke uitdagingen hebben zij te maken? Wat kunnen we hiervan leren? En hoe kijken studenten en docenten hier naar?

Studenten, professionals en betrokken bewoners zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan dit SDG-Café.

• Dinsdag 16 april 2024
• Van 15.00-18.00 uur inclusief een afsluitende borrel
• In de Kanselarij, Turfmarkt 11 in Leeuwarden

Aanmelden via: SDG-Café – Uitkijkers (deuitkijkers.nl)

Nieuws