Nieuws

Ruimtelijke opgaven recreatie en toerisme

Gezien de maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van de ruimtelijke opgaves en de ontbrekende kennis binnen de toerismesector zag de Toerisme Alliantie Fryslân (TAF) noodzaak om een kennisportal op dit thema te ontwikkelen. Verschillende sectoren zitten aan tafel om mee te praten over deze ontwikkelingen. Opgaven op het gebied van landbouw, klimaat, biodiversiteit en water zorgen ervoor dat we voor een grote ‘wederombouw’ staan van Nederland de komende decennia. Daarom is het belangrijk dat de recreatiesector actief betrokken is bij de gebiedsgerichte aanpak de komende jaren. Vanwege deze redenen heeft de TAF twee kennissessies geïnitieerd in samenwerking met Peter de Ruyter, Gertjan Elzinga, Hanneke Schmeink om hier dieper op in te gaan.

Hier lees je de uitkomsten van deze kennissessies in de handreiking.

Nieuws