Nieuws

Roadshow Universiteit van het Noorden - 14 juni 14.30 - 17.00 uur

De eerste roadshow van de Universiteit van het Noorden van dit jaar staat in het teken van water! De roadshow vindt plaats op woensdag 14 juni van 14.30 tot 17.00 uur bij Van Hall Larenstein en Wetsus in Leeuwarden.

Programma

14.30 – 15.00 uur: Inloop
15.00 – 15.10 uur: Welkom door Jan van Iersel, voorzitter College van Bestuur Van Hall Larenstein
15.10 – 15.35 uur: Toekomstperspectief polder Terschelling; over hoe Van Hall Larenstein, Wageningen University & Research en Deltares samen met de bewoners van Terschelling het waterbeheer op het eiland robuust maken voor de toekomst, door Mindert de Vries, Expert Nature Based Solutions bij Van Hall Larenstein
15.35 – 16.00 uur: REGAIN; over hoe het Centre of Expertise Watertechnologie (met hierin NHL Stenden, Van Hall Larenstein en Wetsus), UMCG, WLN, North Water en Waterschap Noorderzijlvest samenwerken in het project REGAIN waarin de verwijdering van medicijnresten uit gezuiverd rioolwater wordt onderzocht en wordt bekeken hoe dit gezuiverde water kan dienen als industriewater, door Dick van der Woerdt, Strategisch Adviseur WLN – REGAIN
16.00 – 16.20 uur: Interactieve wandeling langs de Potmarge richting Wetsus
16.20 – 16.45 uur: Rondleiding door het lab van Wetsus
16.45 – 17.30 uur: Borrel

Locatie

De inloop en het eerste deel van het programma worden gehouden bij Van Hall Larenstein, Agora 1 in Leeuwarden. Om 16.00 uur wandelen we richting Wetsus, Oostergoweg 9 in Leeuwarden, voor een rondleiding door het lab en de borrel.

Kijk voor meer informatie op: universiteitvanhetnoorden.nl

Nieuws