Nieuws

Rabobank: economie rond Drachten blijft groeien, rest provincie raakt steeds verder achter

Er zijn grote verschillen in economische ontwikkeling binnen Friesland, ziet de Rabobank. Waar de bank in de ene regio bijna de hoogste groeicijfers van het land verwacht, is er in de rest juist krimp.

Die sterke groei ziet de Rabobank in Zuidoost-Friesland en dan met name de regio rond Drachten en Heerenveen. De groeiverwachting voor volgend jaar is alleen hoger in de regio Amsterdam en in en rond Eindhoven. In die twee regio’s, die qua orde van grootte nog echt een flink stuk groter zijn, groeit de economie naar verwachting met meer dan 1,5 procent. Rond Drachten is de voorspelling dat het daar net onder blijft.

De bedrijvigheid rond Drachten en Heerenveen zit al langere tijd in de lift, ziet Rabo-econoom Rogier Aalders. ,,De regio is echt wel een groeigebied’’, zegt hij. Dat is ook te zien als wat verder het verleden in gekeken wordt. Gemeten vanaf 1995 ligt de groei in dit gebied een 0,5 procent hoger dan het Nederlandse gemiddelde. Over deze periode nestelt Zuidoost-Friesland zich in de landelijke top-vijf van snelste groeiers.

Beschikbare ruimte voor bedrijven op de industrieterreinen langs de A7 is een van de redenen voor die groei, zegt Aalders. De regio kent bovendien de nodige innovatiekracht met een aantal hightech-bedrijven. Zij spelen een belangrijke rol in de economische ontwikkeling. Dit sluit aan bij een trend die de economen landelijk zien: hightech-regio’s ontwikkelen zich snel en vangen makkelijk klappen op, andere gebieden blijven juist achter.

Noord en Zuidwest blijven achter
Dat is ook te zien in Friesland. In het noorden (inclusief Leeuwarden) en zuidwesten van de provincie verwacht de Rabobank geen groei maar juist krimp. Met een neergang van een 0,5 tot 1 procent zijn de vooruitzichten van dit deel van de provincie zelfs slechter dan voor grote delen van de rest van het land. Alleen in Noord-Groningen en Zuidoost-Drenthe krimpt de economie naar verwachting nog harder.

De economie van Groningen krimpt vooral door het grotendeels wegvallen van de gaswinning. Voor Noord-Friesland is iets soortgelijks aan de hand, zegt Aalders. ,,In Noord-Friesland is de delfstoffenwinning een grote sector en in die sector verwachten we een forse krimp. Dat verklaart de lagere prognose voor die regio.’’

Zuidwest zou beter moeten kunnen
Interessanter is wat in Zuidwest-Friesland gaande is. De economische groei is daar lager dan wat de economen van de bank op basis van de economische structuur van het gebied zouden verwachten. Hoe dat kan, is niet helemaal duidelijk, zegt Aalders. De economen kijken naar een aantal factoren zoals hoeveel bedrijven in een regio starten ten opzichte van de beroepsbevolking, hoeveel van die bedrijven snel groeien, wat de afstand is tot kennisinstellingen zoals hbo’s en universiteiten en het opleidingsniveau van de bevolking. ,,Op alle drie scoort de regio minder goed dan Nederland als geheel, wat een verklaring kan zijn voor de lagere economische groei.’’

Opvallend is dat de landbouwsector in een aantal regio’s in Nederland bijdraagt aan sterkere economische groei. Voor Friesland is dat minder het geval. ,,Gemeten in toegevoegde waarde heeft de agrarische sector in Noord- en Zuidwest-Friesland een aandeel van 2,5 en 3 procent’’, zegt Aalders. ,,Dat is meer dan Nederland (1,8 procent) en draagt positief bij aan de prognose, maar onvoldoende om de andere factoren te compenseren.’’

Bron: Leeuwarder Courant, 16 december 2023.

Lees meer: Regionale ongelijkheid de afgelopen vier jaar groter geworden – Rabobank

Nieuws