Nieuws

Onderzoek: Voldoende én goed geschoolde werknemers binnen de gastvrijheidssector

De gastvrijheidssector ontwikkelt zich tot één van de belangrijkste sectoren van provincie Fryslân. Hiervoor zijn voldoende én goed geschoolde werknemers nodig. Binnen de opgave Toekomstbestendige Banen werken KHN, provincie Fryslân, NHL Stenden, Firda, TAF, Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB) en Fryslân Werkt! samen. Vanuit deze samenwerking is een onderzoek gestart voor ondernemers en HR-medewerkers in de gastvrijheidssector in Fryslân. Om ervoor te zorgen dat er vanuit deze opgave acties worden uitgevoerd die voor ondernemers van meerwaarde zijn, hebben we deze input nodig.

Aan de hand van dit onderzoek willen we duidelijk hebben welke oplossingen bijdragen aan een professioneel HRM beleid. Het beantwoorden van de vragen neemt ongeveer 8-10 minuten van je tijd in beslag. Inzichten van het onderzoek zullen achteraf gedeeld worden middels een rapport.

Klik hier om naar de vragenlijst te gaan: Enquête

Het onderzoek wordt begeleid door onafhankelijk marktonderzoeksbureau DirectResearch uit Amsterdam. Je persoonsgegevens worden nooit gedeeld.

Nieuws