Nieuws

Noord-Nederland komt in een circulaire versnelling

De gestapelde problematiek van stikstof, CO2, druk op biodiversiteit en klimaat, en gebruik van schaarse grondstoffen wordt diep in de maatschappij gevoeld. Bedrijven staan onder hoge druk met een stagnerende aanvoer van materialen en personeelskrapte. Het moet en kan echt anders. In de transitie naar een circulaire economie ligt de oplossing.

De hamvraag is: “Hoe brengen we daar versnelling in, in Noord-Nederland?” Onder de projectparaplu ‘Noord-Nederland verdient Circulair’ werken 20 noordelijke en landelijke partijen samen om het antwoord op die vraag te formuleren én te realiseren. De betrokken partijen hun activiteiten beter op elkaar af en regionaal goed werkende activiteiten over alle drie de provincies uitrollen. Door dit versterkte ecosysteem helpen zij gezamenlijk het midden- en kleinbedrijf (MKB) in Noord-Nederland om hun bedrijfsvoering, producten en dienstverlening circulair te maken.”

Meer informatie over het project is hier te vinden.

Nieuws