Nieuws

Noord-Nederland gaat samen met startups maatschappelijke uitdagingen te lijf

De inschrijving voor de derde editie van Startup in Residence Noord-Nederland is vandaag van start gegaan. Dat betekent dat jonge bedrijven opnieuw samen met publieke instellingen en organisaties kunnen werken aan innovatieve oplossingen voor verschillende maatschappelijke uitdagingen. Bijvoorbeeld op het gebied van stikstofemissie, laadinfrastructuur of lokale voedselproductie en -consumptie. Ondernemers kunnen zich tot 1 maart aanmelden voor het programma.

Startup in Residence biedt startups de kans om een half jaar lang actief samen te werken met de gemeenten Groningen en Westerkwartier, Regio Groningen-Assen, Groningen Seaports, NHL Stenden, Campus Groningen, Biblionet Drenthe en de provincies Fryslân, Drenthe en Groningen. Tijdens het programma krijgen de ondernemers ondersteuning en begeleiding van professionele coaches om hun idee en prototype verder te ontwikkelen tot een goed product. De uiteindelijke oplossingen kunnen aan het eind van het programma ook door de partijen worden ingekocht.

 

Noordelijke samenwerking

Founded in Groningen begon in 2018 met het Startup in Residence Groningen programma en breidde dit in 2021 uit met Founded in Friesland naar een Noord-Nederlandse editie. En met resultaat: in 2021 en 2022 gingen dertien startups de samenwerking aan en het gezamenlijke programma leidde meermaals tot inkoop. Volop aanleiding om het opgeschaalde programma door te zetten.

 

“Na succesvolle eerdere deelnamen aan Startup in Residence doen we dit jaar weer mee met twee cases. We vinden het belangrijk om jonge, innovatieve organisaties een kans te geven. Dat is goed voor de héle economie in Noord-Nederland. Ik ben benieuwd welke mooie, vernieuwende oplossingen we straks krijgen aangeboden”, aldus Friso Douwstra, gedeputeerde Economische Zaken bij de provincie Fryslân.

 

Twaalf uitdagingen

In totaal hebben de samenwerkende organisaties 12 ‘challenges’ gedefinieerd, waar startups zich voor kunnen inschrijven. Zo brengen de huidige transities veel uitdagingen met zich mee. De gemeente Groningen merkt bijvoorbeeld in de transitie naar kringlooplandbouw dat er nog te weinig lokaal geproduceerd voedsel regionaal wordt geconsumeerd. Of hoe voorkom je de overlast van plantengroei op Friese waterwegen? En met de transitie in mobiliteit zoekt de provincie Drenthe naar een oplossing voor het efficiënt opladen van voertuigen in de stad Assen. 

“Startups zijn van belang voor de ontwikkeling van Noord-Nederland. Ze zijn belangrijke vernieuwers van onze economie. Door vraagstukken die we als provincie hebben bij deze groep neer te leggen, ontstaat er een win-win situatie. Startups krijgen hun eerste klant en wij krijgen een innovatieve oplossing voor een maatschappelijk vraagstuk”, deelt Henk Brink, gedeputeerde bij de provincie Drenthe.

 

Een uitgebreid overzicht van alle challenges staat op startupinresidence.com/noord-nederland. Op 1 februari is er een informatiebijeenkomst waar de challenge eigenaren extra uitleg geven en vragen beantwoorden. Startups kunnen zich tot 1 maart aanmelden. In mei beginnen de geselecteerde startups aan het programma.  

 

Partneroverzicht

Startup in Residence Noord-Nederland is een initiatief van Founded in Groningen en Founded in Friesland, in samenwerking met de gemeenten Groningen en Westerkwartier, Regio Groningen-Assen, Groningen Seaports, NHL Stenden, Campus Groningen, Biblionet Drenthe en de provincies Fryslân, Drenthe en Groningen. Het samenwerkingsprogramma begon als initiatief in Amsterdam om startups en overheden op een innovatieve en gelijkwaardige manier te laten samenwerken.

Nieuws