Nieuws

Nieuwe serie WRKLab van WRK.frl/ en NHL Stenden afgesloten met eindpresentaties

Donderdag 20 juni hielden de studenten van NHL Stenden hun eindpresentaties voor het WRKLab van WRK.frl/ en NHL Stenden. In dit innovatieve programma krijgen studenten via WRK.frl/ en NHL Stenden een uitdagende opdracht van een bedrijf waar ze gedurende 20 weken in groepsverband aan werken. De WRKLab-opdrachten die nu zijn afgesloten waren opdrachten van Brandmerck, Cloud 86, Lankhorst Engineered Products, Softskills training Nederland en Friso bouwgroep. Elk Fries bedrijf kan een opdracht voor het WRKLab indienen door het aanmaken van een (gratis) bedrijfsprofiel op WRK.frl. Meer informatie over het WRKLab vind je hier.

Nieuws