Nieuws

Jaarverslag en jaarplanning IPF gepubliceerd

Het Innovatiepact Fryslân (IPF) heeft het jaarverslag over 2023 en het jaarplan voor 2024/2025 gepubliceerd. Deze twee documenten samen laten zien wat het IPF het afgelopen jaar gedaan heeft en wat de plannen zijn voor dit en volgend jaar.

Hendrikus Venema, directeur van het IPF: “Als pact van ondernemers, onderwijs en overheden werken we elke dag aan de Friese Economische Samenwerkingsagenda Blue Delta. In 2023 hebben we mooie stappen gezet in het versterken van ons verdienvermogen door missiegedreven te innoveren aan de hand van zes economische speerpunten uit de Blue Delta Strategie. Daarnaast hebben we voor ondernemers, onderwijs en overheden diverse uitvoeringsprogramma’s uitgevoerd. In ons jaarverslag vind je de concrete resultaten terug en in ons jaarplan lees je meer over de acties voor de komende twee jaar.”

Nieuws