Nieuws

Jaarplan 2023

Innovatiepact Fryslân (IPF) is hét economische samenwerkingsverband van Friese ondernemers, overheden, onderwijs- en onderzoeksinstellingen. Als collectief (triple helix netwerk) vormen wij sinds 2014 een innovatief ecosysteem waarin wij strategisch én actiegericht samenwerken naar een circulaire samenleving aan de brede welvaart van een gezond, schoon én gelukkig Fryslân.

Iedere dag werken ondernemers, overheden, onderwijs- en onderzoeksinstellingen binnen dit pact samen, waardoor ketensamenwerking, innovatie en allianties succesvol vorm krijgen. IPF versterkt deze samenwerking en dient hierbij de gedeelde belangen. In welke agenda herkennen we ons allemaal? Hoe kunnen we van één plus één drie maken? Hoe krijgen we nieuwe initiatieven van de grond? En welke uitdagingen zijn zo groot dat we samen verder komen dan alleen?

Onze omgeving verandert constant en steeds sneller. De regio staat voor een aantal grote maatschappelijke en economische uitdagingen. Alleen kunnen we het niet oplossen. Door sterke publiek-private samenwerking, vertrouwen, trekkracht en nabijheid zijn wij ervan overtuigd dat we het verschil kunnen maken. En zijn we in staat om innovatieve oplossingen te vinden voor, door én met de 650.000 Friezen.

Als Friezen zijn we goed in het zelf – samen – doen! Vanuit deze grondhouding werken de drie partners met elkaar samen vanuit één gedeelde economische samenwerkingsagenda voor Fryslân. Voor een veerkrachtigere toekomstbestendige samenleving. Het is een agenda dat niet alleen strategisch richting geeft van een lineaire naar een circulaire economie. Maar het is ook een ‘actieagenda’ met concrete aanjaag- en uitvoeringsprogramma’s om innovatie, het verdienvermogen en leefomgeving in Fryslân te versterken.

In ons jaarplan 2023 nemen wij u graag mee in de economische samenwerkingsagenda en de acties voor 2023.

Download hier het jaarplan.

Nieuws