Nieuws

Internationale school Fryslân kansrijk volgens onderzoeksrapport

Leden van het Strategisch Platform Innovatiepact Fryslân hebben aangegeven dat voor de versterking van het vestigingsklimaat onderzocht moet worden of dit versterkt kan worden met de komst van een internationale school voor primair en voortgezet onderwijs. Samen met gemeente Leeuwarden en de provincie Fryslân is er een verkenningsonderzoek uitgevoerd. De verkenning is gereed en gepresenteerd aan de stakeholders.

Een internationale school in Fryslân blijkt kansrijk en het voorkeursscenario is om vooralsnog eerst te starten met primair internationaal onderwijs bij een bestaande basisschool in Leeuwarden. In de tussentijd wordt er gewerkt aan de verdere uitwerking voor internationaal onderwijs voor het voortgezet onderwijs.

Op dit moment wordt er gewerkt aan de uitwerking van het scenario en de start van een coalitie om daarmee een volgende stap te zetten en een aanvraag te doen bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Via de volgende links vindt u het onderzoeksrapport Verkenning Internationaal Onderwijs Fryslân en de presentatie.

Op naar een gezamenlijke Friese internationale school, zodat we ons vestigingsklimaat in Fryslân versterken!

Nieuws