Nieuws

Inspiratiebijeenkomst 'Toekomstbeelden voor levendige, toekomstbestendige en leefbare kernen in Friesland' (4 juli)

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de 2e inspiratiebijeenkomst ‘Toekomstbeelden voor levendige toekomstbestendige en leefbare kernen in Friesland’. Na een energieke bijeenkomst in november 2023 in Dokkum, bezoeken we nu Grou. Naast het versterken van je netwerk, het opdoen van kennis en inspiratie vanuit de dorpscoöperatie van Grou, willen we met jullie een verdiepingsslag maken op de thema’s die in Dokkum zijn benoemd. Bekijk het verslag van de vorige bijeenkomst hier.

Achtergrond: De maatschappij ondergaat snelle veranderingen, en dit heeft gevolgen voor de functie van kernen. We verschuiven van een eenzijdige focus op economische waarde naar een breder maatschappelijk perspectief. Een aantrekkelijke stads- of dorpskern wordt steeds belangrijker voor onze gemeenschap.

Voor wie: We nodigen een vertegenwoordiging van elke stads- en dorpskern uit; een groep van betrokken stakeholders bij een stads- of dorpskern bestaande uit minimaal 3 en maximaal 5 deelnemers. Ideale kandidaten zijn; ondernemers (vastgoed, retail, horeca, leisure, cultuur etc.), centrummanagers, wethouders, beleidsmedewerkers en anderen die een actieve betrokkenheid hebben bij het versterken van de leefbaarheid van hun stads- of dorpskern.

Programma

  1. Opening
  2. Wandelronde langs 3 locaties – Verkenning van drie inspirerende locaties die bijdragen aan een levendig Grou.
  3. Buffet en gespreksronde – Gezamenlijke ambities en toekomstbeelden vertalen naar een aanpak om te komen tot levendige, toekomstbestendige en leefbare stads- en dorpskernen.

U kunt zich hier aanmelden. (u dient zich per kern/winkelgebied gezamenlijk als groep in te schrijven).

Datum: Donderdag 4 juli 2024
Tijd: Inloop 15:30 uur, start bijeenkomst 16:00 uur
Afsluiting: 20:00 uur
Locatie: Paviljoen Prikmar, Grou

Nieuws