Nieuws

Innovatiepact Fryslân Jaarplan 2024 – 2025

Innovatiepact Fryslân (IPF) is hét economische samenwerkingsverband van Friese ondernemers, onderwijs en overheden. Als Economic Board vormen wij een pact waarin wij strategisch én actiegericht samenwerken in het versterken van de brede welvaart.

Iedere dag werken ondernemers, onderwijs en overheden binnen het IPF samen; op weg om Europese koploper te worden in de circulaire economie. De regio staat voor een aantal grote maatschappelijke en economische uitdagingen. Alleen kunnen we het niet oplossen. Door sterke publiek-private samenwerking, vertrouwen, trekkracht en nabijheid zijn wij ervan overtuigd dat we het verschil kunnen maken. En zijn we in staat om innovatieve oplossingen te vinden voor, door én met de 650.000 Friezen.

Als Friezen zijn we goed in het zelf – samen – doen! Vanuit deze grondhouding werken we met elkaar aan één gedeelde Economische Samenwerkingsagenda voor Fryslân. Het is een agenda dat niet alleen strategisch richting geeft; van een lineaire naar een circulaire economie. Het is ook een ‘actieagenda’ met concrete ontwikkel- en uitvoeringsprogramma’s.

In het jaarplan 2024 – 2025 nemen wij u graag mee in de Economische Samenwerkingsagenda Blue Delta en de acties die wij met elkaar op touw zetten gericht op het creëren van; voldoende verdienvermogen, vernieuwing (innovatie) en veerkracht.

Voor een schoon, gezond en gelukkig Fryslân, nu én voor toekomstige generaties.

Nieuws