Nieuws

Grote innovatiestappen met Startup in Residence

Startup in Residence Noord-Nederland draait om innovatie. Het programma slaat een verbinding tussen gemeenten, provincies, waterschappen, onderwijs-, zorg- en culturele instellingen in Noord-Nederland (challenge eigenaren) die tegen maatschappelijke vraagstukken aanlopen en startups met innovatieve oplossingen.

Dit programma verloopt via een Europese Aanbesteding, waarbij de provincie Drenthe penvoerder is en de uitvoer wordt gedaan door Founded in Friesland en Founded in Groningen. De vraagstukken en de Tender worden gepubliceerd via een Tenderplatform, waarna de startups anderhalve maand de tijd hebben om zich in te schrijven. Wanneer de inschrijvingen gesloten zijn, wordt een beoordelingsproces doorlopen. Als blijkt dat er een goede match is tussen de challenge eigenaar en startup, wordt er een programma van zes maanden doorlopen.

Gedurende dit programma wordt er toegewerkt naar het uitvoeren van een test, waaruit blijkt of de oplossing van de startup daadwerkelijk effectief is voor het vraagstuk van de publieke organisatie. Startup in Residence Noord-Nederland ondersteunt dit door toepasselijke workshops aan te bieden, het begeleiden van het proces met een mentor en diverse intervisies. Het uiteindelijke doel is dat de publieke organisatie de oplossing van de startup inkoopt, waarbij de startup een launching customer vindt en de challenge eigenaar een grote stap maakt op het gebied van innovatie.

De vijfde editie van Startup in Residence Noord-Nederland is momenteel in volle gang en heeft in de afgelopen jaren tot diverse succesverhalen geleid. Een voorbeeld hiervan is de Groningse startup Ocean Grazer, die in 2019 de aanbesteding won voor challenge eigenaar Groningen Seaports en inmiddels grootschalig samenwerkt met RWE aan energieopslag voor de Noordzee. De Ocean Battery van de startup, die voor Startup in Residence in 2021 werd getest in de Eemshaven, wordt ingezet om 100 procent duurzame elektriciteit en groene waterstof dat wordt geproduceerd door een windpark ten westen van Nederland, op te slaan in zee.

Nieuws