Nieuws

Groente Ster aan de slag met positionering gebied

De ondernemers van het Groene Ster gebied hebben afgelopen vrijdag 15 september een belangrijke eerste stap gezet voor de positionering van het gebied. Met deze missie is de ondernemersvereniging van de Groene Ster 1 van de 6 deelnemers aan de Toerisme Challenge 2023. Onder leiding van Lianne Lugies, strateeg voor duurzame merken, zijn de ondernemers van het gebied in Park Vijversburg de hele ochtend actief geweest om de unieke kenmerken van het gebied naar voren te halen en te kijken naar mogelijke verbeterpunten.

Na een inspirerend gesprek wordt duidelijk waar de kansen liggen en hoe de Groene Ster nog stappen kan zetten in de samenwerking om de positionering te versterken. Ook zijn er wensen en beelden geschetst voor de langere termijn, met als stip op de horizon dat de noordzijde en de zuidzijde van het gebied fysiek dichter bij elkaar komen. De uitkomsten worden binnenkort op papier gezet en zijn onderdeel van de vervolggesprekken met nieuwe partners.De Toerisme Challenge 2023 wordt mede mogelijk gemaakt wordt door Innovatiepact Fryslân de Toerisme Alliantie Friesland en de Provincie Fryslân.Marco Verbeek en Jan Zijlstra van Landmakers Coöperatie U.A. vormen samen het projectbureau van de Toerisme Challenge 2023.

Nieuws