Nieuws

Europese subsidie voor Lelylijn stap dichterbij

De Lelylijn is een stap dichter bij Europese subsidie. Het Europees Parlement heeft er vandaag mee ingestemd dat de spoorlijn wordt toegevoegd aan het zogeheten TEN-T-netwerk van de EU. Avine Fokkens (VVD), gedeputeerde van de provincie Friesland, noemt het “echt een belangrijke stap” dat het Europees Parlement de Lelylijn erkent als een belangrijke internationale treinverbinding.

Het TEN-T-netwerk verbindt wegen, spoorwegen en vaarwegen met elkaar zodat we ons snel en duurzaam door Europa kunnen verplaatsen. Op de kaart van belangrijke spoorverbindingen zijn Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland nog helemaal leeg, tot onvrede van de noordelijke provincies. Met de komst van de Lelylijn zou er een internationale spoorverbinding van Amsterdam over Drachten en Groningen naar Bremen kunnen komen.

Infrastructuur die hoort bij het TEN-T-netwerk komt in aanmerking voor Europees geld. Op hoeveel geld de spoorlijn kan rekenen, staat nog niet vast. Wel is zeker dat de subsidie het begrotingstekort niet gaat dichten. Het hoogste bedrag dat tot nu toe werd uitgekeerd voor een nieuwe spoorverbinding is 1,1 miljard.
De geschatte kosten voor de aanleg van de Lelylijn bedragen tussen 6 en 12 miljard euro. Het Nederlandse kabinet heeft er 3 miljard voor gereserveerd, maar dat is dus bij lange na niet genoeg.

Nieuws