Nieuws

Europees succes in Fryslân

Onlangs keurde de monitoringscommissie van het Interreg North Sea Programme uit alle aanvragen maar liefst drie Friese projecten goed. Met het goedkeuren van in totaal 19 projecten, is er in deze derde ronde iets meer dan 42,2 miljoen euro aan EFRO*-financiering toegewezen. Het Interreg North Sea programme ondersteunt samenwerking tussen regio’s rond de Noordzee en helpt om innovatieve ideeën van de grond te krijgen.

Speeding up Sustainability Skills is een van deze projecten. Hierin werkt Innovatiepact Fryslân samen met Provincie Fryslân, en Vereniging Circulair Friesland (VCF). Met de toename van het toerisme is er ook noodzaak om te verduurzamen. 3ST is een project dat een bijdrage wil leveren aan het vergroten van vaardigheden en het creëren van nieuwe vormen van samenwerken tussen ondernemers, overheden en organisaties om de duurzame transitie te versnellen. Voor het project is voor de Friese partners een bedrag beschikbaar gesteld van € 600.000.

*EFRO: Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Nieuws