Nieuws

Circulair, biobased, en natuurinclusieve recreatiewoning ontwikkelen & ontwerpen

Er is een sterke drang naar ontwikkeling in Friesland voor bewust bouwen en reizen vanuit wet- en regelgeving, de markt en de vraag van financiers. Toerisme Alliantie Friesland (TAF) start met een aantal partners in 2024 een project waarbij we niet alleen gaan praten over, maar juist aan de slag gaan met Circulair, biobased, en natuurinclusief bouwen. Dit door met 7 ontwerpteams bestaande uit een Friese aannemer, een architect, een gastvrijheidsondernemer en student ontwerpen te maken voor 7 biobased en circulaire Friese recreatiewoningen. Daarbij wordt alle opgedane kennis tijdens dit ontwerpproces vastgelegd en gedeeld met behulp van een kennisbank. Zodat recreatieondernemers ook meteen de kennis over materialen en toepassingen kan gebruiken en toepassen in andere bouwprojecten.

Maar, zonder 7 enthousiaste Friese recreatieondernemers kunnen we dit project niet uitvoeren, dus doe jij mee?

Wat vragen we?

  • Enthousiasme en nieuwsgierigheid omtrent Circulair en biobased bouwen, ontwerpen en ontwikkelen, even uit de waan van de dag bezig met de (zeer nabije) toekomst
  • Investering van uren om samen met het ontwerpteam het proces te doorlopen voor het ontwerp van een circulaire/ biobased gebouwde betaalbare recreatiewoning
  • Bereidheid tot delen van de opgedane kennis met mede bouwers, onderwijs en gastvrijheidssector

Wat levert deelname jou op?

  • Hands-on kennis over circulair en biobased bouwen. Zowel op gebied van materialen, bouwstijlen, slim ontwerpen maar ook wetgeving MPG normen (streven 0.3), nZep-ontwerptool  en vergunningen.
  • Professionele begeleiding vanuit Oarshus (Doeke van Wieren, Gerrit Hiemstra en Nicolaas Van Everdingen)
  • Een groot netwerk en een hele mooie uitdaging.
  • En natuurlijk als eindresultaat een prachtig ontwerp van toekomstbestendige recreatiewoning.

Planning?

Start eind januari 2024. Doorlooptijd half jaar.

Meedoen?

Ben je enthousiast geworden en wil je deel uitmaken van 1 van de ontwerpteams? Meld je dan bij Marjan Soepboer – programmamanager van de TAF – via 06-21 62 56 81 of  marjansoepboer@taf.frl.

Nieuws