Nieuws

Aanbiedingsbrief en Programmaplan Gastvrij Fryslân

In 2020 stelden de Provinciale Staten van Fryslân de beleidsnota Gastvrij Fryslân 2028 vast. Er is toen bewust ingezet op een meerjarig uitvoeringsprogramma (2020-2023) om een transitie in te zetten van economische groei naar ‘slimme groei’, met aandacht voor ook sociale en ecologische kansen. Om de tweede helft van de beleidsnota goed vorm te geven is er een nieuw programmaplan ontwikkeld, in opdracht van de Stuurgroep Gastvrij Fryslân. Dit programmaplan geeft concreet aan waar de Friese gastvrijheidssector bestaande uit ondernemers, onderwijs en overheden de komende tijd aan wil werken.

Lees het volledige programmaplan en aanbiedingsbrief hieronder:

Aanbiedingsbrief Gastvrij Fryslân

Programmaplan Gastvrij Fryslân

Nieuws